Kategori: Artikel

HASIL RESUME BULAN OKTOBER MA.KHASIL RESUME BULAN OKTOBER MA.K

ISTRI-ISTRI RASULULLAH SAW(Ummahatul Mu’minin) Khadijah binti khauwailid RA. (perempuan paling mulia sepanjang masa) Khadijah binti khuwailid RA di juluki Ummul Mu’minin dan wanita paling mulia sepanjang masa. khadijah binti khuwailid RA terkenal denga kecerdasannya, terhormat, mulia, dan tercatat sebagai penghuni surga. 2. Saudah binti zama’ah RA perempuan mulia dan penuh berkah yang mengalami dua kali […]

Hasil Rangkuman dari Kunjungan Perpusatakaan SMP Ulul Abshor Bulan September 2019Hasil Rangkuman dari Kunjungan Perpusatakaan SMP Ulul Abshor Bulan September 2019

Rahasia dibalik Sumpah Allah dengan Menyebut Nama Tempat Oleh : Abdullah (Kelas 7) Penelitian ini berusaha menjelaskan sedikit diantara rahasia – rahasia fisika dalam bidang Astronomi, Allah SubhanaAllahu wa Ta’alla berfirman : “Aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang – bintang. sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahuinya. Sesungguhnya Al – Qur’an ini […]

Amalan Para Muwahhidin (Pemegang Tauhid) ; Amal Pokok, Amal Tambahan dan Amal BonusAmalan Para Muwahhidin (Pemegang Tauhid) ; Amal Pokok, Amal Tambahan dan Amal Bonus

Setiap Rabu selepas sholat dhuhur, Ponpes Terpadu Ulul Abshor punya agenda rutin berupa kajian akidah. Kajian ini diikuti oleh segenap guru dan karyawan LPPT Ulul Abshor serta santri dari kelas 7 SMP s.d. 12 MAK. Dari kajian ini setiap santri diberi tugas untuk meresume materi kajian yang sudah disampaikan oleh Ustaz Kastori, Pengasuh Ponpes Terpadu […]

Tanda-Tanda Kiamat Kecil yang Terjadi di IndonesiaTanda-Tanda Kiamat Kecil yang Terjadi di Indonesia

Kajian Rutin hari Senin, 22 Oktober 2018 yang dibimbing oleh Ustadz Drs. Kastori mengetengahkan topik pembahasan tentang tanda-tanda kiamat kecil yang terjadi di Indonesia. Topik ini diambil karena akhir-akhir ini sedang banyak terjadi fenomena bencana di negeri tercinta ini. Melalui topik kajian ini, pembicara tidak ingin mengklaim maupun menarik kesimpulan bahwa bencana-bencana yang terjadi di […]

Pendidikan Islam Sebagai Sebuah SolusiPendidikan Islam Sebagai Sebuah Solusi

Ustadzuna Drs. Kastori memiliki karya tulis berupa buku yang berjudul “Surat Sakti Buat Guruku Tersayang”. Dalam bukunya, beliau ingin menyampaikan pesan-pesan moral dan visi misi bagi para pendidik, orang tua serta aktivis yang peduli dan konsen terhadap dunia pendidikan. Melalui bukunya, beliau juga memaparkan secara rinci 25 kesalahan fatal yang terdapat dalam dunia pendidikan. Oleh […]