Kumpulan Doa Dalam Alqur’an

Kontributor : Panitia Penerimaan Santri Baru (PSB) Ponpes. Terpadu Ulul Abshor ?Doa Nabi Adam "ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من...

Kunci Pembuka Pintu surga

Jalan menuju surga memang dipenuhi onak dan duri. Akan tetapi sesungguhnya ada banyak amalan-amalan yang mudah dilakukan namun Allah membalasnya dengan ganjaran yang sangat...

ENAM PILAR PARADIGMA PENDIDIKAN ISLAM

Kerja pendidikan dalam pandangan Islam dipandang sebagai profesi kenabian, sehingga memiliki ikatan yang kokoh dengan hakekat Islam itu sendiri. Ada 6 (enam) pilar paradigma...

PENDIDIKAN ISLAM SUATU SOLUSI

Pendidikan dalam term Islam menggunakan istilah tarbiyah. Kata ini kalau kita rujuk dalam kamus bahasa arab berasal dari  tiga akar kata yaitu : Pertama...

SEKALI LAGI URGENSI PENDIDIKAN BERBASIS KARAKTER

Salah satu kelebihan Islam dibanding sistem hidup yang lain adalah perhatiannya yang sangat besar terhadap pembangunan peradaban ummat. Islam menuntut setiap ummatnya untuk menjadi...