NASEHAT YANG LUAR BIASA

Syaikhul Islam Muhammad Ibn Abdil Wahhab dari kitab Qowaidul Arba' memberikan nasehat emas kepada kita semua, jika kita lakukan niscaya Insya Allah akan selalu...

SAHABAT

          Nabi Muhammad SAW pernah bersabda : “seseorang itu akan mengikuti agama temanya. Maka hendaklah masing-masing kamu memperhatikan dengan siapa...

KARAKTERISTIK KURIKULUM ISLAM

Pengertian  kurikulum  apabila kita rujuk dalam bahasa Arab dapat disamakan dengan  istilah minhaj ( منهاج ) yang berasal dari kata : ( نهج ) yang artinya menjelaskan Al...