Kehidupan Imam Al-Ghazali

psb1 

Imam Al-Ghazali adalah manusia  yang sangat langka . Ia memiliki peran yang sangat jelas dalam menghidupkan dan memperbarui kembali agama islam . Pengaruhnya dalam berbagai bidang ilmu sangat luas dan dalam .                                                                                                                                                            Ibnu Asakir mengatakan , ” Imam Al-Ghazali lahir di Thus pada tahun 450 H . Masa kecilnya di mulai dengan belajar figh .  Kemudian ia pergi ke Naysabur dan selalu mengikuti pelajaran-pelajaran Imam Al-Haramain , Ia berusaha dengan sungguh-sungguh sehingga dapat menamatkannya dalam waktu singkat . Ia menjadi orang terpandang pada zamannya . Ia duduk untuk membacakan dan membimbang murid-murid mewakili gurunya dan menulis buku .

By  : Fatya Laily Nafi’u 

Bagikan