MUSLIMAH MENGAJI

harga-qurban

Maraknya kajian-kajian muslimah dewasa ini sungguh sangat membahagiakan. Namun, ketika pengajian muslimah mulai banyak, ada sesuatu yang perlu diluruskan sebagai nasihat bagi kita bersama. Apa saja yang perlu diluruskan ? hal inilah yang nanti akan dibahas !

  • Muslimah Wajib Mengaji

Wanita adalah manusia yang terkena beban taklif sebagaiman laki-laki. Rasulullah SAW bersabda:

2“Wanita itu semisal laki-laki (HR Abu Dawud 236)

Beban taklif dan kewajiban yang diemban Allah kepada seluruh kaum Hawa ini harus ditunaikan dengan baik, benar, dan sesuai dengan syar’i. Beban taklif yang berupa kewajiban-kewajiban dalam perkara kehidupan agamanya. Seperti tata cara bersuci, shalat, puasa dan Lain sebagainya dari perkara-perkara yang wajib. Perkara-perkara ini, tidak ada jalan untuk mengetahuinya kecuali dengan menuntut ilmu. Belajar dan mengetahuinya dengan pengetahuan yang pasti, tidak ragu dan terhindar dariu kesalahan.

Al-Imam Ibnul Jauzi berkata : Wanita adalah insan yang terkena beban kewajiban sebagaimana lelaki. Wajib Baginya menuntut ilmu dalam perkara-perkara yang wajib diketahui. Agar ia dapat menunaikan kewajibanya diatas keyakinan.

Diantara dalil wajibnya wanita belajar adalah hadist rasulullah SAW yang berbunyi :

طَلَبُ الْعِلمِ فَرِيْضَةٌ عَلىَ كُلِّ مُسْلِمِِ

“Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim”

  • Bila muslimah mengaji

Ada beberapa perkara yang perlu diperhatikan ketika muslimah mengaji, diantaranya:

1. Ikhlaskan niat

Dahulu imam Ahmad mengatakan “ Ilmu itu, tidak ada sesuatu apa pun yang dapat menandinginya bagi orang yang niatnya lurus”. Sungguh tepat ucapan diatas. Keagungan menuntut ilmu bagi yang lurus niatnya. Rasulullah sudah memberi peringatan kepada segenap pecinta ilmu agar meluruskan niatnya dalam belajar.

2. Suami jangan engkau lupakan

Seorang muslimah ketika ingin belajar dan keluar mencari ilmu, hendaknya meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya. Hendaknya taat kepada perintah suami dan tidak membangkang. Allah berfirman:

13. Perbaikilah Penampilanmu

Tidak diragukan bahwa wanita wajib memakai hijab. Haram wanita keluar rumah tanpa memakai hijab syar’i. Allah berfirman :

3Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung (Qs. An-Nur: 31)

4. Catatlah Ilmu, Jangan mengobrol atau berjualan.

Tujuan mengaji atau menuntut ilmu adalah untuk menghilangkan kejahilan diri, kemudian untuk mengamalkan ilmu yang telah diketahui berusaha sekuat tenaga agar ilmu yang telah dimiliki bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

5. Pilihlah guru yang baik agama dan manhajnya.

Maksudnya jangan sembarangan memilih guru dalam belajar. Pilih guru yang mempunyai ilmu yang kuat. Jangan memilih ustadz (pria) bila masih ada ustadzah(wanita). Jangan pula belajar pada ustadz yang muda jika ada ustadz yang lebih tua dan ahli dibidangnya.

Inilah akhir yang dapat kami sampaikan. Semoga kalian wahai saudari-saudariku menjadi muslimat yang baik, selau kembali kepada kebenaran ketika diingatkan dan selalu belajar untuk mencari ilmu.

Bagikan