NASEHAT YANG LUAR BIASA

Syaikhul Islam Muhammad Ibn Abdil Wahhab dari kitab Qowaidul Arba’ memberikan nasehat emas kepada kita semua, jika kita lakukan niscaya Insya Allah akan selalu berbahagia di dunia ini maupun akhirat kelak.

*PERTAMA* :
إذا أعطي شكر

” Jika diberi nikmat bersyukur”
Walaupun nikmat itu jumlahnya sedikit, kalau kita pandai bersyukur insya Allah akan selalu merasa cukup dan cukup, sedangkan kalau kita tidak pernah mau bersyukur dan selalu mengeluh sebanyak apapun nikmat yg diberikan oleh Allah selalu akan merasa kurang dan kurang. Padahal Allah subhanahu wa ta’ala berfirman;

ﻭَﺇِﺫْ ﺗَﺄَﺫَّﻥَ ﺭَﺑُّﻜُﻢْ ﻟَﺌِﻦْ ﺷَﻜَﺮْﺗُﻢْ ﻷﺯِﻳﺪَﻧَّﻜُﻢْ ﻭَﻟَﺌِﻦْ ﻛَﻔَﺮْﺗُﻢْ ﺇِﻥَّ ﻋَﺬَﺍﺑِﻲ ﻟَﺸَﺪِيد
ٌ
”Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu
memaklumkan : Sesungguhnya jika kamu
bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat)
kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-
Ku), maka sesungguhnya adzab-Ku sangat
pedih” [QS. Ibrahim : 7].

*KEDUA* ;
و إذا بتلي صبر

” Jika diuji bersabar”
Berapapun besarnya ujian baik berupa sedikitnya rezeki yang kita dapat, atau wafatnya seorang yang kita cintai. Kalau kita selalu berusaha memupuk diri untuk bisa bersabar, insya Allah semuanya akan terasa ringan dan mudah dihadapi.

*KETIGA* ;
إذا أذنب إستغفر

” Jika berdosa segera memohon ampun”

Seorang mukmin ketika merasa melakukan dosa maka ia akan bersegera memohon ampun kepada Allah subhaanahu wa ta’alaa dan berusaha menghapusnya dengan ibadah yang lainnya.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah memberikan sebuah nasehat berharga kepada Abu Dzar Al Ghifariy Jundub bin Junadah,

ﺍﺗَّﻖِ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺣَﻴْﺜُﻤَﺎ ﻛُﻨْﺖَ ﻭَﺃَﺗْﺒِﻊِ ﺍﻟﺴَّﻴِّﺌَﺔَ ﺍﻟْﺤَﺴَﻨَﺔَ ﺗَﻤْﺤُﻬَﺎ ﻭَﺧَﺎﻟِﻖِ ﺍﻟﻨَّﺎﺱَ
ﺑِﺨُﻠُﻖٍ ﺣَﺴَﻦ
ٍ
“ Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu
berada dan ikutkanlah kejelekan dengan
kebaikan, niscaya kebaikan akan
menghapuskannya dan berakhlaqlah dengan
sesama dengan akhlaq yang baik (HR. Tirmidzi
no. 1987. Abu Isa At Tirmidzi mengatakan
bahwa hadits ini hasan shahih. Syaikh Al Albani
mengatakan bahwa hadits ini hasan lighoirihi
(hasan dilihat dari jalur lainnya), Shahih
At Targhib wa At Tarhib 2655).

___________________
___________________

Cuman tiga, tapi tidak semudah yang dibayangkan…

Kalau kita bisa yakinlah akan bahagia dunia & akhirat insya Allah